top of page

Przewiń w dół do polskiego tekstu

Case I – construction work

Jakob S. pracuje w branży budowlanej. Ostatnim razem był w Niemczech w latach 90-atych. Wtedy pracował we Frankfurcie. Kiedy przypomina sobie te czasy, sądzi, że wtedy było lepiej. Praca była ciężka, ale za to dobrze płacili. Rodowity Polak mieszka od ponad poł roku w Niemczech i chce tu zostać. Jakob S. chciałby nauczyć się niemieckiego. Dlatego uczęszcza na kurs niemieckiego, ale jest mu trudno nauczyć się obcego języka. Po pracy najczęściej jest zmęczony i nie może się skoncentrować. Na odrabiane lekcji w ogóle nie ma czasu.

Pracuje na czarno. Znaleźć legalną pracę nie jest łatwo, a dostać umowę o pracę niewykonalne. Musiał zarejestrować działalność gospodarczą, tak zwaną „Gewerbe“ i najczęściej płacą mu ryczałt na koniec miesiąca, który jest niezależny od przepracowanych godzin. Nierzadko pracodawca wypłaca pieniądze za pózno. Skoro praca na czarno jest nielegalna w Niemczech, nie ma podstawy prawnej, aby się ubiegać się o pieniądze.

Ubezpieczenia zdrowotnego nie ma. Ponieważ zarejestrował działalność gospodarczą on, a nie pracodawca, jest zobowiazany sam się ubezpieczyć. Kiedy przyjechał tutaj nie miał pieniędzy na ubezpieczenie. Koszty mieszkania i jedzenia były tak wysokie, że jego płaca prawie nie wystarczała.

Nieufnie odnosi się do instytucji niemieckich. Czuje się odrzucony, samotny, nie rozumie regulacji. Potwierdza to jego negatywne doświadczenia z urzędami, które zrobił w Polsce. Teraz szuka możliwosci legalnej pracy i legalnego pobytu. Kurs niemieckiego może być pierwszym krokiem w tym kierunku.

Jakob S. works in construction. The last time he was in Germany in the nineties. At that time he was working in Frankfurt. When he thinks back he believes that the times were better then. The work was hard, but the money was good. Jakob would like to learn German. The native Pole has been living in Germany for just over half a year in Germany and he wants to stay. That is why he is taking a German class, but learning thelanguage is not easy for him. After work, he is often very tired and could concentrate bad. He simply lacks time for homework or extra study time.

Today, he works mostly illegally. To obtain legal work is difficult, permanent employment virtually impossible. He had to register a business and is usually paid with a lump sum at the end of the month. This is regardless of the number of hours he worked. Often an employer does not comply with the deadlines of payment of wages agreed by contract. Since contracts for undeclared work in Germany are invalid, there is no legal means to obtain this payment.

He has no health insurance. Since he has registered a business, it falls under his obligations, not his employer's, to insure himself. When he came to Germany, he says, he lacked the money. His wage was so low that it just covered the cost of housing and food. Dealing with German institutions is very difficult for Jakob . He feels rejected, does not understand the prevailing rules and is often found left alone. Negative experiences, which he has made in Poland, he sees frequently confirmed here. He is looking for a way to finally arrive here  and work legally. A German language course might be the first step.

Construction - Case two
bottom of page