top of page

Polish Social Council: Polnischer Sozialrat Berlin: Polska rada spoleczna e. V. 


Since its foundation in 1982, over 100 000 EU citizens have been offered support and counseling by the Polska Rada Spolecznae (Polish Social Council). Its staff members have been witnesses of the evolution of migrant politics and integration politics in Germany. They still remember the times when Polish people had the legal status of asylum seekers, as do many refugees now. Their work is important and often
insufficiently supported, as is that of many immigrant organizations in Europe. Through their work in consulting, they encounter many problems related to labour rights violations. Employers take advantage of poor language skills, desperation and a financially difficult situation in the country of origin. For this reason the organization aims to strengthen and further develop a network of consultants and a lobby for the improvement of the situation of workers in Germany. It regards the informative-preventative part of the work in the country of origin, the fundamental first step of such work.

 

O Polskiej radzie społskiej radzie społecznej e. V.


Od momentu założenia w 1982 roku Polska Rada Społeczna pomogła już ponad 100 tyś. obywatelom Unii Europejskiej. Jej członkowie obserwują zmiany zachodzące w politykach migracyjnych  i  integracyjnych  w  Niemczech.   Nadal  pamiętają  czasy,  kiedy  Polakom  przysługiwał  status osób  ubiegających  się  o  azyl,  podobnie  jak  teraz  w  przypadku  uchodźców.  Ich  praca  jest  niezmiernie ważna,  ale  często  niewystarczająco  doceniana,  podobnie  zresztą  jak  i  innych  organizacji  działających
na rzecz imigrantów w Europie. W trakcie ich pracy poradniczej spotykają się z wieloma problemami związanymi  z  łamaniem  praw  pracy.  Pracodawcy  często  wykorzystują  kiepską  znajomość  języków, desperację i problemy finansowe pracowników migrujących w ich państwie pochodzenia. Dlatego też organizacja Polska Rada Społeczna pragnie wzmocnić i rozwijać sieć centrów poradniczych i pracować
na rzecz polepszenia sytuacji pracowników w Niemczech. Dotyczy to także pracy informacyjno-prewencyjnej w kraju pochodzenia, która stanowi pierwszy, ale jakże ważny etap.

 

Polnischer Sozialrat e.V.

Der Polnische Sozialrat existiert in Berlin seit 1982 und ist ein gemeinnütziger Verein, der das Interesse der Immigranten aus Polen vertritt. Der gegenwärtige Schwerpunkt der Arbeit des Vereins ist die breitgefächerte Beratung in Sozial- und Rechtsfragen für die hilfsbedürftigen Migranten um deren Integration zu erleichtern, aber auch Sammeln von Informationen über den Zustand der Migrationsproblematik in Deutschland. Da in unserem Büro ca. 5000 Beratungen jährlich statt finden, kann man den Polnischen Sozialrat als glaubwürdiger Seismograph der Situation nicht nur polnischer Migration anerkennen.

Der Verein ist somit eine Brücke zwischen den Hilfebedürftigen und der Aufnahmegesellschaft, hiesiger Politik, Wissenschaft und der Medien. Unsere Arbeit ermöglicht den Einblick in die Situation der Migranten und die Einflussnahme auf eventuelle Veränderungen.

bottom of page